Overzicht

MMR-meting

Prognose na acuut hartinfarct

  • 20 juni 2024

Met behulp van een MRR-meting (Microvascular Resistance Reserve) zijn de vooruitzichten na een acuut hartinfarct beter te voorspellen. Dat publiceerden onderzoekers van het Catharina Ziekenhuis in mei in het Journal of the American College of Cardiology (JACC).

Hoewel de zorg na een hartinfarct de laatste decennia sterk verbeterd is, ontwikkelt een deel van de patiënten hartfalen en een deel overlijdt binnen enkele jaren. Voorspellen welke patiënten op termijn gevaarlijke complicaties ontwikkelen, is erg moeilijk. De nieuw toegepaste MMR-meetmethode werd in 2020 ontwikkeld door cardioloog prof. dr. Nico Pijls (Catharina Ziekenhuis). Met behulp van een druk- en temperatuursensor in de kransslagader kan de functie van specifiek de kleine bloedvaten worden gemeten. De onderzoekers berekenden bij 446 STEMI-patiënten uit gecombineerde cohorten de MRR. Deze bleek, net als de IMR (Index of Microcirculatory Resistance), een onafhankelijke voorspeller voor mortaliteit en ziekenhuisopname wegens hartfalen.

Meer informatie: catharinaziekenhuis.nl