Overzicht

Begeleid fitter worden

Prehabilitatie niet in basiszorg

  • 17 mei 2024

Na jaren klinisch en wetenschappelijk onderzoek met sterke resultaten zijn zorgverzekeraars en het Zorginstituut Nederland nog niet overtuigd van het nut van prehabilitatie: begeleid fitter worden voorafgaand aan een grote operatie.

Illustratie (kleur) wandelende man
Beeld: Adobe Firefly (AI)

Dit betekent dat prehabilitatie voor patiënten die een zware operatie moeten ondergaan voorlopig niet vergoed wordt vanuit de basiszorg. Artsen, paramedici en patiënten zijn teleurgesteld over het negatieve standpunt van het Zorginstituut. Veel onderzoek laat zien dat een fittere patiënt na de operatie minder vervelende complicaties krijgt, sneller herstelt en eerder naar huis kan. Zorginstituut wil echter meer wetenschappelijk bewijs zien voor de effectiviteit van prehabilitatie.

Meer informatie: fit4surgery.nl