Overzicht [[!cbRenderBlock? &method=`blockNewsDetail` &blockIdx=`0-1` &datanosnippet=`0` &descriptionTitle=`TALENTPIJLER` &subTitle=`` &intro=`

In het Leadership Program van de DCVA werken talentvolle mensen, de zogenoemde midcareers, aan hun talentontwikkeling. Multidisciplinaire samenwerking staat daarbij voorop, zegt voorzitter van de Talentpijler Leon de Windt: ‘Alleen samen lukt het om complexe cardiovasculaire problemen op te lossen en de zorg verder te brengen.’ 

` &image=`/uploads/assets/crops/Desktop.ab3779c7.web_dc_2024_04_06_dcva_eileen_van_warners_bron_echt_mooij_fotografie_arnaud_mooij.png` &imageCredits=`Echt Mooij Fotografie` &imageCaption=`` &imageAlt=`Portretfoto (kleur) Eileen van Warners en Prof. dr. Leon de Windt` &content=`

Tijdens haar sabbatical viel het oog van Eileen van Warners, inmiddels projectleider bij het programma De juiste zorg op de juiste plek, op het Leadership Program van de DCVA. ‘Na jaren gewerkt te hebben als verpleegkundig specialist cardiologie in verschillende ziekenhuizen bleef de hartzorg trekken. Ik kan goed overstijgend denken en heb altijd een visie gehad. In het Leadership Program kun je daarmee aan de slag. Ik had mijzelf al ontwikkeld op persoonlijk vlak, maar er valt voor mij nog veel te leren op het vlak van projectleiderschap, zowel binnen het zorgprogramma De juiste zorg op de juiste plek als in mijn werk als verpleegkundig specialist bij ZorrooPLUS in huisartsengroep Oosterhout.’

Van Warners zit halverwege het tweejarige traject en toont aan enthousiasme geen gebrek. ‘Ik leer hier bijvoorbeeld hoe je het draagvlak kunt vergroten. Ik was in de loop der jaren al wat tactischer geworden om iets voor elkaar te krijgen, maar dat is nog meer verscherpt. Ik heb geleerd om mijn energie niet te richten op mensen die niet willen, maar op mensen die positief zijn over een idee. Mijn wens is om de anderhalvelijnszorg breder op de kaart te zetten in veel meer regio’s. Ik word heel blij van het opzetten van dingen om de zorg efficiënter te maken. Ik hoop in het tweede leerjaar nog meer inzicht in de politieke arena te krijgen. Welke mensen heb ik nodig om verder te komen om mijn wens te realiseren?’

Zelfrijzend bakmeel

Het DCVA Leadership Program maakt deel uit van de pijler Talent, een van de zes pijlers van de DCVA, vertelt prof. dr. Leon de Windt, voorzitter van de pijler Talent. ‘Met het stimuleren van talent willen we de wetenschappelijke ontwikkelingen in het cardiovasculaire veld vooruitbrengen.’ De DCVA richt zich met haar talentontwikkeling globaal op drie doelgroepen. Voor heel jong talent is er Young@Heart. ‘Dat is net zelfrijzend bakmeel. We kunnen hen zelf hun gang laten gaan: zij organiseren allemaal gave dingen voor jonge talenten die nog niet precies weten wat ze willen gaan doen.’ Een andere doelgroep waarop de Talentpijler zich richt zijn de meer gevestigde professionals die zich al hebben bewezen in het veld. ‘Voor hen worden onder meer netwerkbijeenkomsten georganiseerd opdat zij zichtbaar blijven voor het cardiovasculaire veld en de verbinding aangaan met de jongere generatie.’

Met het Leadership Program richt de DCVA zich op de middengroep van pakweg 35-45 jarigen, aldus De Windt. ‘Succesvolle talenten die ondersteuning kunnen gebruiken en van wie we hopen dat ze zich als ambassadeur voor de doelstellingen van de DCVA blijven inzetten. Mensen die talent in zich hebben, volop bezig zijn met hun professionele ontwikkeling en die hun rol willen pakken om de cardiovasculaire zorg te verbeteren.’

Connecties aangaan

Het programma richt zich op het aanreiken van handvatten om een team aan te sturen en het ontwikkelen van vaardigheden die passen bij een leiderschapsrol. Deelnemers leren hoe regelgeving in elkaar zit, het belang van lobbyen en dat partijen een politieke agenda hebben. Het doen van onderzoek is ook een onderdeel van het programma. Deelnemers werken in groepjes van drie, vier aan vraagstukken als: wat moet er gebeuren met de toekomst van proefdierenonderzoek, of: hoe moeten we in Nederland de data-infrastructuur optuigen zodat patiëntengegevens beter gekoppeld worden en gebruikt kunnen worden voor onderzoek? ‘Ze leren in teamverband aan complexe vraagstukken werken en zich buiten hun eigen comfortzone, hun eigen discipline of expertise, te verdiepen. Ze leren begrijpen dat er zaken kunnen spelen in hun organisatie die daaraan raken, die van belang zijn. Buiten de lijntjes leren kleuren en connecties aangaan met mensen die een andere taal spreken in de complexe cardiovasculaire zorg.’ Juist die multidisciplinariteit spreekt ook Van Warners zo aan: ‘Ik vind het fantastisch dat de groep deelnemers zo gemêleerd is. Iedereen kijkt met een andere blik en ervaring. Daar leer ik heel veel van.’

Bij de buren kijken

Met een voorbeeld maakt De Windt duidelijk waarom multidisciplinair denken en samenwerken in de cardiologische zorg zo belangrijk is. ‘Je hebt patiënten die een familiaire mutatie in hun DNA hebben. In elk UMC zit wel een cardioloog-onderzoeker die zich daarmee bezighoudt. Als je verder kijkt bij de buren, dan zie je dat iedere onderzoeker vanuit zijn eigen expertise op een andere manier werkt aan dezelfde problematiek. Persoon A bekijkt het vanuit epidemiologische hoek, een ander vanuit risicopredictie en de derde houdt zich bezig met mechanistisch onderzoek om deze problematiek therapeutisch aan te pakken. Als deze experts zich mengen, met elkaar maar ook met bijvoorbeeld technische onderzoekers in de 4TU’s, ontstaat een integrale aanpak waarbij niet alleen nerds zich bezighouden met een klein gebiedje, maar waar vernieuwende therapieën worden ontwikkeld die geïmplementeerd kunnen worden.’

De Windt ziet het levendig voor zich: kruisbestuivingen die innovatieve nieuwe oplossingen kunnen veroorzaken. ‘Jij als jonge cardioloog, onderzoeker of verpleegkundige bent een specialist in een grote oceaan waarin je moet gaan zwemmen. Samenwerken brengt de zorg pas verder.’


AANMELDEN

Iedereen met talent kan zich aanmelden voor het Leadership Program. Er wordt gekeken naar diversiteit in demografie en expertise, en naar een goede afspiegeling van de DCVA-partnerorganisaties. In het najaar kunnen deelnemers zich weer aanmelden. Dat kan via een van de partnerorganisaties, voor een nieuw Leadership Program dat voorjaar 2025 van start gaat. Houd voor meer informatie deze website in de gaten: dcvalliance.nl/talent/leadership-program. Volg voor alle updates over het proces van aanmelden de DCVA op LinkedIn.

YOUNG@HEART

Cardioloog dr. Martijn Hoes is assistent professor bij de afdeling cardiologie van MUMC+.

‘Jonge onderzoekers vallen tussen wal en schip, ze hebben nog geen reputatie waarop ze kunnen terugvallen en dus is het voor hen lastiger om aan onderzoeksgelden te komen. Vaak gaat op: geld geeft reputatie, en reputatie geeft geld. Die vicieuze cirkel willen wij helpen doorbreken.’ Dr. Martijn Hoes, als onderzoeker werkzaam bij MUMC+, is samen met dr. Anke Smits (onderzoeker aan het LUMC) duovoorzitter van Young@Heart. Young@Heart richt zich op het ondersteunen van jong talent en het onder de aandacht brengen van hun belangen bij de DCVA.

Soft skills zijn heel belangrijk voor je carrièreontwikkeling

‘Door het organiseren van cursussen, workshops en presentaties willen we postdocs en promovendi een soort platform bieden waar zij andere jonge onderzoekers uit het cardiovasculaire veld leren kennen en zogenoemde soft skills aanleren, omdat die heel belangrijk zijn voor je carrièreontwikkeling.’ Thema’s die veel voorbijkomen zijn: hoe zet je je volgende stap in je carrière, hoe doe je beursaanvragen en hoe bouw je je cv en LinkedIn-profiel op? Hoes: ‘Allemaal nuttig om goed in beeld te komen van onderzoeksconsortia.’ Want juist dat laatste blijkt nogal lastig, zegt hij. ‘Young@Heart is onderdeel van de talentpijler van DCVA en dat helpt om de belangen van jong talent onder de aandacht te brengen. Ook zit Young@Heart regelmatig aan tafel met onderzoeksleiders van de consortia om een brug te slaan tussen consortia en jonge onderzoekers, en hen met elkaar te verbinden.’

` ]] [[cbRenderBlock? &method=`blockRelatedItemsTagger` &blockIdx=`0-2` &datanosnippet=`0` &title=`

Ook interessant

` &type=`article` &tag=`` ]]