Over

De Cardioloog is het nieuwe tijdschrift voor en door cardiologen, dat wordt samengesteld door een onafhankelijke redactieraad van toonaangevende cardiologen, onder hoofdredactie van dr. Martin Hemels, cardioloog-elektrofysioloog Rijnstate, Arnhem.

De Cardioloog is het enige Nederlandstalige vaktijdschrift over de beroepsuitoefening van de Nederlandse cardiologen. Het faciliteert de informatie-uitwisseling en meningsvorming over onder meer medisch-inhoudelijke ontwikkelingen, farmaceutica, vertaling van wetenschap naar praktijk, richtlijnen, opleiding, kwaliteit en marktwerking.

Het tijdschrift verschijnt 6 keer per jaar in een oplage van 1.800 exemplaren.