VERTAALSLAG NOODZAKELIJK VOOR EUROPESE RICHTLIJN

Spanning tussen richtlijn en praktijk

  • 5 min.
  • Richtlijn

De vernieuwde richtlijn ‘2022 ESC Guidelines on cardiovascular assessment and management of patients undergoing non-cardiac surgery’ bevat aanbevelingen over welke patiënten gescreend moeten worden op cardiovasculaire aandoeningen voordat zij een niet-cardiale operatie ondergaan. Een werkgroep van de NVVC maakte een vertaalslag naar de Nederlandse praktijk. ‘Er zijn nog nooit zoveel vragen gekomen naar aanleiding van een vernieuwing van een richtlijn’, aldus dr. Tjebbe Galema (Erasmus MC).

Illustratie (kleur) evenwicht richtlijnen en praktijk
Beeld: Mireille Schaap

De bestaande richtlijn uit 2014 is geüpdatet door de European Society of Cardiology, waarin cardiologenverenigingen uit 26 landen zitting hebben. Aanleiding voor de aanscherping zijn verschillende nieuwe onderzoeksresultaten die laten zien dat veel mensen die nietcardiale chirurgie ondergaan, cardiovasculaire risico’s hebben. Analyse van data van The National Inpatient Sample (NIS) bijvoorbeeld, dat gegevens bevat van meer dan zeven miljoen ziekenhuisverblijven in de Verenigde Staten. Hieruit blijkt dat bijna de helft van de volwassenen van boven de 45 jaar die een grote niet-cardiale operatie ondergingen, ten minste twee cardiovasculaire risicofactoren heeft; 18 procent had coronaire hartziekte, 4,7 procent had eerder een beroerte gehad en 7,7 procent scoorde hoger dan 3 op de Revised Cardiac Risk Index (RCRI, bereik 0-6) in 2012-20131. Deze cijfers laten een substantiële stijging zien in vergelijking met de overeenkomstige cijfers in 2008-2009. En in een recent

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?